Ako prebieha spolupráca so mnou pri predaji nehnuteľnosti III?

Ako prebieha spolupráca so mnou pri predaji nehnuteľnosti III?

3.Stretnutie vo Vašej nehnuteľnosti

Prevediete ma po Vašej nehnuteľnosti a ja sa budem pozerať a pýtať na detaily, aby som vedel čo najviac.

Dôležitý je energetický certifikát budovy, ktorý je povinný pri predaji nehnuteľnosti predložiť majiteľ. Ak ho nemáte, možno ho nahradiť prehľadom o spotrebe energii za posledné tri roky (len byty).

Navrhnem Vám, čo všetko treba pripraviť (home staging), aby sme mohli vytvoriť kvalitné fotografie pre prezentáciu nehnuteľnosti. Okrem kvalitných fotografii budem točiť aj videoobhliadku Vašej nehnuteľnosti.

Ak máte výkresovú dokumentáciu nehnuteľnosti tak, si ju požičiam, inak si nakreslím vlastný náčrt pôdorysov z nameraných rozmerov.

Odovzdám Vám návrh sprostredkovateľskej zmluvy na preštudovanie a e-mailom Vám zašlem sprievodcu predajom nehnuteľností, ktorý vypracovala Realitná únia SR, ktorej som členom.

Vypracujem CMA  (Comparative Market Analysis) môžeme preložiť ako analýzu trhu, ktorá je v segmente nehnuteľností založená na porovnaní podobných nehnuteľností v danej lokalite a stratégiu predaja s prihliadnutím na SVOT analýzu (silné a slabé stránky nehnuteľnosti, príležitosti a riziká predaja).  

Ak sa dohodneme o  spolupráci, tak si dohodneme termín, kedy podpíšeme zmluvu o sprostredkovaní predaja Vašej nehnuteľnosti.

Hneď po podpise zmluvy, začnem pracovať na službe (home staging, fotografovanie, natáčanie videa, meranie a kreslenie pôdorysu, vytvorenie reklamných textov pre popis nehnuteľnosti, vypracovanie predajného marketingu).

Pri uvedenom rozsahu mojich služieb, pracujem len na výhradné zastúpenie.