Ako prebieha spolupráca so mnou pri predaji nehnuteľnosti IV?

Ako prebieha spolupráca so mnou pri predaji nehnuteľnosti IV?

4. Podpis zmluvy o sprostredkovaní

 Musíme ešte doriešiť  predajnú cenu, ktorú uvedieme v zmluve o sprostredkovaní. Za týmto účelom Vám predložím vypracovanú  porovnávaciu analýzu  Vašej nehnuteľnosti. Správne stanovená cena je rozhodujúca pre odozvu kupujúcich.

Odmena za sprostredkovanie sa odvíja od ceny, na ktorej sa dohodneme a je stanovená pevnou sumou, ako percentá z predajnej ceny. Pri výhradnom zastúpení požadujem 4-5%.

Príklad : Dohodnutá predajná cena ako kompromis medzi Vašou cenou a cenou z CMA analýzy, je 65.000,- EUR , moja odmena pri výhradnom zastúpení 4% t.j. 2.600,- EUR. Výsledná cena, propagovaná na verejnosti 65.000,- EUR, vám pribudne na účet 62.400,-EUR.

Podpisom zmluvy začíname spoločne pracovať :

 • príprava nehnuteľnosti na predaj (home staginng - viď samostatný článok)
 • zhotovím profesionálne fotografie  digitálnou zrkadlovkou 24 MPx vo formáte RAW
 • natočím videoobhliadku hlavných miestností, exteriéru a zaujímavých miest okolo nehnuteľnosti
 • vypracujem reklamný text pre popis nehnuteľnosti
 • pomeriam  a nakreslím pôdorysy nehnuteľnosti, prekreslím do digitálnej formy

 • spracujem prezentáciu Vašej nehnuteľnosti, odsúhlasenú propagujem na niekoľkých komunikačných kanáloch ( minimálne 10- tich, podrobnejšie v e-booku)
 • obhliadky so záujemcami s podrobným zápisom o obhliadke v písomnej forme, následnou informáciou Vás ako majiteľa (Viber, WhatsApp, e-mail, Messenger)
 • výber konkrétneho kupca podľa Vašich preferencií a jeho bonity, dohodnutie kúpnej ceny, doladenie zmluvných podmienok
 • vypracujem trojstrannú rezervačnú zmluvu, výška rezervačného poplatku je výška dohodnutej provízie (v našom príklade 2.600,- EUR), bude zložená na môj účet v banke
 • notár vypracuje kúpnu zmluvu a návrh na vklad do Katastra nehnuteľností

 • ak kupujúci nemá dostatok peňazí a kupuje nehnuteľnosť na hypotekárny úver, zabezpečím zmluvného finančného poradcu
 • vypracujem zmluvu o budúcej zmluve pre hypotekárnu banku
 • Kupujúci podpisuje úverovú zmluvu v banke
 • Vy ako predávajúci (majiteľ nehnuteľnosti), podpisujete záložnú zmluvu pre  zápis vkladu záložného práva do katastra
 • Podpis kúpnej zmluvy a návrhu na vklad u notára s overením podpisov predávajúcich na kúpnej zmluve

 • Úhrada zvyšku kúpnej ceny ( bankovým prevodom, v hotovosti, do úschovy bankovej alebo notárskej, v našom príklade 62.400,- EUR)
 • Podanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľností –poplatok 66,-platím ja
 • Doloženie podpísanej kúpnej zmluvy a listu vlastníctva (za účelom čerpania úveru na účet predávajúceho)
 • Právoplatný zápis vlastníctva v katastri (v prospech kupujúceho)
 • Doloženie dokladov (banke, notárovi) pre účely uvoľnenia kúpnej ceny z úschovy na účet predávajúceho

 • Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti kupujúcemu
 • Prepis médií (plyn, elektrina, telefón, televízia, internet) pri prevode bytu aj prehlásenie u správcu

Na záver úspešného obchodu Vás pozývam na spoločnú večeru.

Toto všetko je zahrnuté v sprostredkovateľskej odmene ( príklad 2.600,.EUR)

Podrobnosti mojich služieb sú rozpísané  v cenníku služieb.