NBS sprísnila hypoúvery od 1.1.2020

NBS sprísnila hypoúvery od 1.1.2020

Prísnejšie pravidlá pre hypotéky od 1. januára 2020
 
Od 1. januára 2020, Národná banka Slovenska sprísni podmienky na poskytovanie hypoték. Sprísnenie sa bude týkať maximálneho objemu hypotéky, ktorý si budete chcieť požičať vo vašej banke.
 
Doteraz sa uplatňovalo pravidlo, že z čistého príjmu žiadateľa o hypotéku sa odpočítala suma životného minima + splátka hypotéky + splátky iných úverov, ktoré ste dovtedy splácali.
 
ČM-ŽM-UV-HY>0,4ČM potom HY<ČMx(1-0,4)-ŽM-UV
 
HY<0,6xČM-ŽM-UV
 
ČM -čistý príjem (mzda); ŽM - životné minimum žiadateľov; UV- všetky splátky úverov, leasingov, kreditných kariet; HY - hypotéka (mesačná splátka)
 
( 183/2019 Z. z. - sumy životného minima od 1.7.2019)
 
Zvyšná suma musela ostať vo výške 20% čistého príjmu žiadateľa do konca roka 2019.
Od 1. januára 2020 to bude 40% čistého príjmu.
 
Z toho vyplýva, že pri rovnakej výške vášho aktuálneho príjmu dostanete od 1.januára 2020 nižší objem hypotéky, ako v roku 2019.
 
Príklad výpočtu mesačnej splátky:
 
ČM -čistý príjem obaja manželia=1400; ŽM - životné minimum 2 dospelí + dve deti = 548; UV - všetky splátky úverov, leasingov, kreditných kariet =200; HY - hypotéka (mesačná splátka)
 
1, do 31.12.2019 HY<0,8xČM-ŽM-UV
2. Od 1.1.2020 HY<0,6xČM-ŽM-UV
_____________________________________________
1, HY < 1400x0,8 - 548 - 200 = 1120-548-200 < 372 EUR
2, HY < 1400x0,6 - 548 - 200 = 840-548-200 < 92 EUR
__________________________________________________
 
Porovnanie výšky hypotéky 2019 a 2020:
 
1, Maximálna výška hypotéky je 372 EUR, (cca 121.000 ; úrok 0,65 % do 31.12.2019)
2, Maximálna výška hypotéky je 92 EUR, (cca 30.000 ; úrok 0,65 od 1.1.2020).