Nové dotácie na domy už čoskoro

Nové dotácie na domy už čoskoro

Plán obnovy a odolnosti je iniciatíva slovenského štátu, prostredníctvom ktorej je možné získať dotácie na rekonštrukciu starších rodinných domov s cieľom zlepšiť tepelno-technické vlastnosti domu a znížiť energetickú spotrebu. Tieto dotácie majú prispieť k boju proti klimatickej a energetickej kríze.

Dotáciu môže požiadať fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie a má trvalý pobyt v rodinnom dome, ktorý bol postavený pred 1. januárom 2013. V rámci projektu je potrebné preukázať minimálne 30-percentné zvýšenie energetickej úspory v prepracovanom obydlí.

Výška získaných finančných prostriedkov závisí od úspor dosiahnutých rekonštrukciou. Maximálna výška dotácie je 14 000 eur, pričom je potrebné usporiť minimálne 60 percent nákladov na obnovu. V prípade väčších úspor môže pomoc dosiahnuť až 19 000 eur. Zvýhodnenie môžu získať aj osoby, ktoré sa starajú o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo žijú v rodinnom dome s najmenej štyrmi deťmi. V takom prípade môže výška príspevku dosiahnuť až 95 percent nákladov, maximálne však 18 000 eur.

Žiadosť o dotáciu je možné podať prostredníctvom online formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.obnovdom.sk a prevádzkuje ho Slovenská agentúra životného prostredia. Žiadateľom stačí predložiť občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby.

 

heat-pump-gas-energy-renewable-6209793

V minulosti boli spustené už tri výzvy v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Každá výzva má stanovený limit prijímaných žiadostí, a to zatiaľ do 10 000 žiadostí. Pri najnovšej výzve, ktorá sa spustila 24. apríla, sa však počet žiadostí za prvú hodinu prihlásenia blížil k maximálnemu limitu.

Ak máte záujem o dotáciu, odporúča sa konzultovať s odborníkmi, ktorí vám môžu navrhnúť optimálne riešenie.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie